Dergimize sunulan araştırma makalelerinde etik kurul onayı zorunludur. Bu belgeyi almamış çalışmalar yayına kabul edilmeyecektir.

Düzenli olarak yayın hayatına devam eden Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’ne verdiğiniz destek için teşekkür eder, bu desteğin artarak devamını dileriz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Nurdan Tözün
Editör

Yayın hayatının 3. Yılını tamamlayan üniversitemizin resmi yayın organı “Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi”, Temmuz 2012’den itibaren İngilizce yayın da kabul etmeye başlamıştır. Dergimizin okunma oranı giderek artmakta ve birçok yayında site edilmektedir. Araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme ve Ocak 2013’ten başlamak üzere “Tanınız Nedir?” başlığı ile ilginç görüntüleri yayınlayan dergimize göndereceğiniz makaleler, dergimize prestij kazandıracaktır.

Düzenli olarak yayın hayatına devam eden Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’ne verdiğiniz destek için teşekkür eder, bu desteğin artarak devamını dileriz.

Saygılarımızla,

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Editörler Kurulu adına

Prof. Dr. Nurdan Tözün
Editör

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2008 yılında kurulan Acıbadem Üniversitesinin bilimsel yayın organıdır. Derginin amacı ülkemizde ve dünyada sağlık bilimleri ve özellikle de tıp alanında kaydedilen güncel gelişmeleri aktarmak, özgün bilimsel çalışmaların bilim dünyasına mal edilmesini sağlamak, aynı zamanda da olumlu ve olumsuz yönleriyle bu gelişmelerin tartışıldığı bilimsel bir forum yaratmaktır. Diğer taraftan, geleceğin sağlık ordusuna katılacak insan gücünün çağdaş yöntemlerle eğitilmesi ve en üst düzeyde bilgi ve beceri kazanmasını desteklemek amacıyla da dergide Tıp/Sağlık eğitimi başlığı altında bir bölüme yer ayrılmıştır.

Dergiye kabul edilecek makaleler araştırma, deneysel çalışma, olgu sunumu, derleme, ilginç görüntüler ve editöre mektuplardan oluşmaktadır. Ayrıca Tıp dünyasından haberler, etik, tıp tarihi ile ilgili yazılar da yer almaktadır. Yazılar başta Tıp olmak üzere hemşirelik, fizyoterapi, beslenme, sağlık eğitimi, sağlık yönetimi, spor sağlığı, sağlık ekonomisi vb. gibi sağlık ile ilgili çeşitli bilim alanlardan olabilir. Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir

Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak, hem elektronik ortamda hem de dört renkli orijinal baskı olarak çıkan derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergiye makale sunumu, yazışmalar, makalelerin hakemlere gönderilmesi ve (varsa) düzeltmelerin yazardan talep edilmesi, daha sonra editör tarafından tekrar gözden geçirilerek yayına kabul ya da ret edildiğinin yazarlara bildirilmesi elektronik ortamda gerçekleşmektedir. Derginin bir diğer ana ilkesi de makale değerlendirmesinin süratle gerçekleşmesi ve derginin zamanında basılmasıdır.

Acıbadem Sağlık Dergisi yazım kuralları için tıklayınız.
Telik Hakkı Devir Formuna ulaşmak için tıklayınız.