· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 4, Sayfa(lar) 215-220
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Kateter ile İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Önlenmesi Hakkındaki Bilgi Durumları
Sevim Çelik1, Dilek Karaman2, Fatma Yanık3, Funda Veren4
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik, Zonguldak, Türkiye
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Zonguldak, Türkiye
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Zonguldak, Türkiye
4Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik, Zonguldak, Türkiye
Anahtar Kelimeler: üriner infeksiyon, yoğun bakım, hemşire, önleme, hemşirelik girişimleri
Özet
Amaç: Araştırma, Zonguldak İl Merkezi'ndeki üniversite ve devlet hastanelerinde çalışan yoğun bakım hemşirelerinin üriner sistem enfeksiyonlarını önlemek üzere üriner kateter kullanımına ilişkin bilgi durumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: 123 yoğun bakım hemşiresinden 96'sı ile tanımlayıcı nitelikte yapılmıştır. Veriler, hemşirelerin demografik özelliklerini, bilgi durumlarını belirlemeye yönelik 5 puanlı likert türünde hazırlanmış anket formu ile toplanmış, sayı, yüzde, aritmetik ortalama, tek yönlü Anova ve Kruskal Wallis testleri kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yoğun bakım hemşirelerinin üriner kateterizasyonun endikasyonları ve kateteri olan hastada dikkat edilecek genel noktalar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları, üriner kateteri yerleştirme sırasındaki uygulamalara ilişkin bilgi durumlarının yeterli olduğu belirlenmiştir. Üniversite hastanesinde çalışan, enfeksiyon eğitimi alan ve 1-5 yıl arasında yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan hemşirelerin uygulamalar konusunda bilgi puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Araştırma, çalışılan kurum, enfeksiyon eğitimi ve çalışma yılının hemşirelerin kateter ile ilişkili üriner enfeksiyonları önleme konusundaki bilgi durumlarını etkilediğini göstermektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •