· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 4, Sayfa(lar) 224-227
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Travmatik Olarak İntrüze Olan Maksiller Sürekli Kesici Dişlere Tedavi Yaklaşımı: İki Olgu Sunumu
Şeref Ezirganlı1, Arife Kapdan2, Muharrem Şerif Erdoğan3, Ömer Kırmalı4
1Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
3Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
4Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
Anahtar Kelimeler: dentoalveolar travma, üst çene, kesiciler, intrüzyon
Özet
Dentoalveolar travma çocuklarda çok yaygın bir durumdur. Çocukların anterior dişlerindeki dental travma acil tedavi gerektirir. İntrüzyon, travmaya bağlı olarak dişin alveolar kemik içersinde apikal olarak yer değiştirmesidir. Bu tip yaralanmalar genellikle maksiller dişlerde görülür ve ciddi pulpal ve periodontal hasarla ilişkilidir. Travmatik olarak intrüze olmuş dişlerin tedavisi ve prognozu hastanın yaşı, dentisyonun tipi, kök gelişimine ve travmanın ciddiyetine bağlı olarak değişebilmektedir. Bu olgu sunumlarında, travmaya bağlı olarak meydana gelen maksiller kesici dişleri tamamen intrüze olan 6 ve 10 yaşlarında olan iki erkek çocuğuna uygulanan iki farklı tedavi yaklaşımı sunulmuştur. Sonuç olarak, intrüze olan dişlerin tedavi planlaması multidisipliner olmalıdır ve konservatif tedavi seçeneği öncelikli olarak düşünülmelidir.
  • Başa Dön
  • Özet
  •