· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 4, Sayfa(lar) 228-230
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Pulmoner Sarkoidozlu Bir Hastanın F-18 FDG PET/BT Görüntülemesi
Pelin Özcan Kara1, Taylan Kara2, Gonca Kara Gedik1, Oktay Sarı3, Murat İsmailoğlu3
1Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Beyhekim Devlet Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
3Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: sarkoidoz; F-18 FDG PET/BT; SUVmaks
Özet
Son yıllarda, PET/BT malignite düşünülen pulmoner ve mediastinal lezyonların tanısında sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak artmış F-18 FDG tutulumu gösteren, SUVmaks değerinin 2.5'ten fazla olduğu aspergilloz, tuberküloz, Wegener granulomatozu, ve sarkoidoz gibi inflamatuar ve granulomatoz hastalıklar yanlış pozitif sonuçlara neden olabilmektedir. Bu çalışmada malignite şüphesi ile araştırılan pulmoner sarkoidozlu bir hastanın ilginç F-18 FDG PET/BT görüntüleme bulguları sunulmuştur.
  • Başa Dön
  • Özet
  •