· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 4, Sayfa(lar) 235-239
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Çocukluk Çağı Supratentorial Yüksek Dereceli Glial Tümör: Olgu Sunumu
Gökalp Silav1, Banu Atalar2, Elif Ilgaz Aydınlar3, Özlem Er4, Aydın Sav5, İlhan Elmacı6
1Acıbadem Maslak Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
6Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Glial tümör, çocukluk çağı, cerrahi tedavi, radyoterapi, kemoterapi
Özet
Pediatrik yüksek dereceli glial tümörler erişkinlerde ortaya çıkan eşdeğerlerine göre belirgin sitogenetik ve moleküler farklılıklar gösterirler. Adjuvan tedavilere verdikleri yanıtlar açısından da erişkin yüksek dereceli glial tümörlerden farklıdırlar. Maksimum güvenli tümör rezeksiyonu içeren cerrahi tedavi, hastaların yaşam sürelerinin uzamasını sağlamaktadır. Ayrıca, modern kemoterapi ajanları ve radyoterapideki gelişimlerde uygulanabilecek tedavilerin sınırlarını genişletmiştir. Bu olgu sunumu ile çocukluk çağı yüksek dereceli glial tümörlere güncel yaklaşımın irdelenmesi, tanı ve tedavide ortaya çıkan gelişmelerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •