· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2011, Cilt 2, Sayı 4, Sayfa(lar) 243-245
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Andersen Tawil Sendromunda Anestezi Uygulaması
Muharrem Koçyiğit1, Elif Akpek2, Candemir Güneş1, Fatih Şirin3
1Maslak Acıbadem Hastanesi, Anesteziyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Maslak Acıbadem Hastanesi, Plastik Cerrahi Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: andersen tawil sendromu, rinoplasti, anestezi
Özet
Andersen Tawil sendromu kardiyak disritmi, periyodik paralizi ve gelişim deformiteleriyle karakterize olan nadir görülen genetik bir hastalıktır. Sendromda gözlenen kardiyak bulgular ventriküler aritmi (%84), uzun QT sendromu (%50), anormal TU dalga paterni (%73) ve ani kardiyak arresttir (%10). Periyodik paraliziler sıklıkla hipokalemide görülmekte ve bu durumda kardiyak aritmi sıklığı artmaktadır. Fiziksel görünümde ise kısa boy, hipertelorizm, hafif bilateral ptosis, düşük kulak seviyesi, protrude alın, hipoplastik mandibula ve sindaktili bildirilmektedir. Bu olgu ile Andersen Tawil sendromu tanısı bilinen bir hastanın rinoplasti ameliyatı sırasındaki anestezi uygulamasını sunmayı amaçladık.
  • Başa Dön
  • Özet
  •