· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-014
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Hasta Haklarının Anatomisi
Gülsüm Önal
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deontoloji, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: hasta hakları, insan hakları, reel hasta hakları uygulamaları, etik
Özet
Son elli yılda tıp teknolojisi ve sağlık hizmetlerindeki büyük değişime paralel gündeme gelen hasta hakları, günümüzde sağlık sistemi içerisinde yerleşik bir konum kazanmıştır ve bu konumun gelecekte de kalıcı olacağı öngörülmektedir.

Bu çalışmanın amacı, hasta hakları kavramını ayırt edici özellikleri ile tanımlamak, yapıtaşlarını ve gelişimini aktarmak, dolayısıyla bir anlamda hasta haklarının anatomisini ortaya koymaktır. Aynı zamanda başta öğrenciler olmak üzere sağlık bilimleri dünyasına, günümüz reel hasta hakları uygulamalarını tanıtmak ve bir değerlendirme yapabilmek hedeflenmiştir.

Son olarak çalışmada, hasta hakları uygulamalarıyla ilgili sorunlar ve bazı çözüm önerileri de vurgulanmıştır.

  • Başa Dön
  • Özet
  •