· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-020
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Banka Çalışanlarının Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi
Yasemin Akdevelioğlu
Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi Gıda ve Beslenme Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: beslenme, banka çalışanları, vücut bileşimi, fiziksel aktivite
Özet
Amaç: Bu araştırma, Ankara'da bir bankada çalışan personelin beslenme ve fiziksel aktivite durumlarını saptamak ve mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür.

Çalışma Planı: Araştırmanın evrenini, Ankara'da bulunan Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına bağlı Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank)'da çalışan 250 sağlıklı banka memuru oluşturmuştur. Çalışanların günlük enerji ve besin öğeleri tüketim düzeylerini saptamak için bir günlük bireysel besin tüketim kaydı yöntemi ve besin tüketim sıklığı yöntemleri kullanılmıştır. Ayrıca vücut bileşimlerini saptamak için antropometrik ölçümleri yapılmış ve fiziksel aktivite düzeyleri belirlenmiştir.

Bulgular: Çalışanların çoğunluğunun 20-49 yaş aralığında olduğu, %74.4'ünün lisans düzeyinde eğitim aldığı, %58.8'inin uzman yardımcılığı ünvanı ile görev yaptığı bulunmuştur. Personelin %83.5'inin Beden Kitle Indeksi (BKI) normal standartlar dahilinde bulunmuş, ancak fiziksel aktivite düzeylerinin çok hafif olduğu belirlenmiştir. Personelin yarıdan çoğunun diyetlerinin vitamin A, vitamin C, fosfor ve çinko yönünden yeterli, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, kalsiyum, magnezyum ve demir yönünden yetersiz olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Bu araştırma bulgularına göre; banka çalışanlarının, fiziksel aktivite düzeylerini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaları, beslenme bilgi düzeylerini ve davranışlarını geliştirecek eğitim faaliyetlerine katılmaları önerilmiştir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •