· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 040-043
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Tanısında İdrar Akım Sitometrisi ve İdrar Kültürü Sonuçları Arasındaki İlişkiler
Işın Akyar1, Mustafa Serteser2, Gülçin Güldamla3, Sesin Kocagöz1, Tanıl Kocagöz1, İbrahim Ünsal2
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem , Labmed Laboratuvarları,İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: idrar yolu enfeksiyonları, bakteriüri
Özet
Amaç: İdrar yolu enfeksiyonlarının tanısında altın standart yöntem kültürdür. Bununla birlikte, erken ve uygun tedaviye başlamak için kısa sürede sonuç veren bir teste gerek duyulmaktadır. İdrar akım sitometrisinden bu konuda bilgi verici bir test olarak yararlanılabilir. Biz de çalışmamızda idrar yolu enfeksiyonlarında hızlı tanıya yardımcı olması açısından idrar akım sitometrisi ile kültür sonuçları arasındaki ilişkiyi incelemeyi hedefledik.

Gereç ve yöntemler: Hastaneye başvuran toplam 3418 hastanın idrar örneklerinde UF-100 akım sitometrisi (Sysmex Corporation, Japan) ile bakteri ve lökosit incelenmiştir. UF- 100 ile elde edilen sonuçlar örneklerin kültürleri ile karşılaştırılmıştır. Üreme saptanan kültürlerdeki mikroorganizmaların tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıkları Phoenix (Becton Dickinson, U.S.A.) ile çalışılmıştır.

Bulgular: 3418 idrar kültürünün 739'u (% 22) pozitif olarak saptanmıştır. Akım sitometrisinde kültür ile en iyi uyumluluk gösteren eşik değeri bakteriler için 3000/μL (duyarlılık = % 19,37; özgüllük = % 97,76) ve lökositler için de 21/μL (duyarlılık = % 57,65; özgüllük = % 85,99) olarak saptanmıştır.

Sonuç: Kısa sürede sonuçlanan bir teste gereksinim olmakla birlikte bu amaçla denenen UF-100 akım sitometrisinin kullanımı idrar kültür sonuçları hakkında tam olarak fikir vermemektedir. İdrar akım sitometrisinde lökosit sayımı bakteri sayımı yapılmasına kıyasla daha güvenilir sonuçlar vermektedir. İdrar analizinin idrar akım sitometrisi kullanılarak yapılması zaman kazanılmasını sağlamakta ve bakteriyolojik kültür sonuçlarının elde edilmesi öncesinde hekimlere güvenilir bir lökosit sayım bilgisi vermektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •