· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 056-058
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Mortal Olmayan Spontan Hepatosellüler Karsinom Rüptürü Olgusu
Gürhan Şişman, İbrahim Hatemi
İstanbul Universitesi Cerrahpasa Tip Fakultesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: hepatosellüler kanser, spontan rüptür, tedavi
Özet
Spontan rüptür hepatosellüler karsinomun sıklıkla mortal bir komplikasyonudur. Cerrahi girişim ve arteriel embolizasyon seçilmiş vakalarda ana tedavi seçenekleri olsa da sadece konservatif tedavi ile hayatta kalan vakalar da bulunmaktadır. Bu yazıda mortal olmayan bir hepatosellüler karsinom rüptürü vakası sunulmuştur. Vaka karın ağrısı ve hemodinamik şok tablosunda acile başvurmuş 67 yaşında bir erkekti, hastanın alkolik karaciğer sirozu ve hepatosellüler karsinom tanıları bilinmekteydi. Spontan hepatosellüler karsinom rüptürü ihtimali hastanın karın ağrısı sonrası gelişen şok tablosu nedeniyle düşünüldü, asit sıvısının kanlı olması ve batın tomografisinde bunu destekleyen bulgular olması ile tanı kesinleşti. Konservatif medikalSpontan rüptür hepatosellüler karsinomun sıklıkla mortal bir komplikasyonudur. Cerrahi girişim ve arteriel embolizasyon seçilmiş vakalarda ana tedavi seçenekleri olsa da sadece konservatif tedavi ile hayatta kalan vakalar da bulunmaktadır. Bu yazıda mortal olmayan bir hepatosellüler karsinom rüptürü vakası sunulmuştur. Vaka karın ağrısı ve hemodinamik şok tablosunda acile başvurmuş 67 yaşında bir erkekti, hastanın alkolik karaciğer sirozu ve hepatosellüler karsinom tanıları bilinmekteydi. Spontan hepatosellüler karsinom rüptürü ihtimali hastanın karın ağrısı sonrası gelişen şok tablosu nedeniyle düşünüldü, asit sıvısının kanlı olması ve batın tomografisinde bunu destekleyen bulgular olması ile tanı kesinleşti. Konservatif medikal tedavi ile yoğun bakım şartlarında izlenen hastanın şok tablosu saatler içinde düzeldi ve başvurusundan12 gün sonra taburcu edildi. tedavi ile yoğun bakım şartlarında izlenen hastanın şok tablosu saatler içinde düzeldi ve başvurusundan12 gün sonra taburcu edildi.
  • Başa Dön
  • Özet
  •