· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 062-065
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Tibia Longitudinal Stres Kırığı: Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Ali Türk1, Ulaş Can2, Özlem Saygılı1, Ömer Taşer3, Hüseyin Akcan2
1Acıbaem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Bakırköy Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Fulya Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: tibia, longitudinal, kırık, MRG, BT
Özet
22 yaşında profesyonel basketbol oyuncusu erkek hasta, bir haftadır süregelen eforla oluşan sol bacakta ağrı şikayeti ile ortopedi kliniğine başvurdu. İki yönlü kruris grafisinde eski fibula kırığına bağlı değişiklikler dışında patolojik bulgu izlenmezken üç fazlı kemik sintigrafisinde tibiada vertikal uzanımlı aktivite artışı saptandı. Çok kesitli Bilgisayarlı Tomografi (ÇKBT) incelemesinde tibia orta-distal diafiz anteromedial yüzde kraniokaudal 9 cm'lik segmentte kortikal kleft saptandı. Magnetik Rezonans Görüntülemede (MRG) tibiada kortikal klefte eşlik eden kemik iliği ödemi ve yumuşak doku değişiklikleri mevcuttu. Radyolojik bulgular ışığında tibiada longitudinal stres kırığı tanısı konuldu. İstirahat ve medikal tedavi ile hastanın şikayetleri belirgin geriledi ve bir ayın sonunda aktif spor yaşantısına geri döndü. Olgu sunumumuzda literatürde az rastlanan tibia longitudinal stres kırığının direkt grafi, ÇKBT, MRG ve sintigrafi bulguları literatür bulguları eşliğinde tartışılmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •