· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2010, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa(lar) 046-048
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sigmoid Kolon Tutulumlu Mikroskopik Polianjiit; Ağrısız Kanama ile Başvuran Bir Olgu
Arzu Tiftikçi1, Gürkan Yurteri2, Özlen Atuğ3, Çiğdem Çelikel4, Şule Yavuz5, Hülya Hamzaoğlu3
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Maslak Hastanesi, İç hastalıkları Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Patoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: mikroskopik polianjiit, kolon, kanama
Özet
Mikroskopik polianjiit küçük çaplı damarlarda nekrotizan vaskulitle seyreden pek çok organı tutabilecek sistemik bir hastalıktır. Nekrotizan veya bazen de hızla ilerleyen glomerülonefrit hastalığın major özelliklerindendir. Gastrointestinal sistem de tutulabilir ve genellikle hafif bir klinikle seyreder. Biz sigmoid ülseri ön planda olan mikroskopik polianjiit olgusu sunuyoruz. Yetmiş üç yaşında erkek hasta üç aydır aralıklı olan, ağrısız rektal kanama ile başvurdu. Kolonoskopide sigmoid kolonda dev ülser saptandı. Ülser kenarından alınan biyopsilerin histopatolojik incelemeleri küçük arter vaskuliti ile uyumlu idi. Takip sırasında hızla diyaliz ihtiyacı olacak böbrek yetmezliği gelişti. Mikroskopik polianjiit tanısı ile prednizon ve siklofosfamid tedavisi uygulanan hastanın dört hafta sonraki takip endoskopisinde ülserin tamamen iyileşmiş olduğu tespit edildi. Takip eden üç ayda da hastanın semptomu olmadı. Mikroskopik polianjiitli olguların üçte birinde gastrointestinal sistem tutulsa da genellikle bu tutulum hafif seyirlidir. Olgumuz rektal kanama ile başvurup tanısı sigmoid kolondaki ülser kenarlarından alınan biyopsiler ile konulmuş vaskulitik hastalıktır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •