· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 069-071
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Formik Asit'e Bağlı Kimyasal Yanık: Olgu Sunumu
Şükrü Yazar1, İbrahim Sağlam2, Berna Kılıç3
1Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acıbadem Maslak Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye
Anahtar Kelimeler: kimyasal yanık, formik asit
Özet
Formik asit sanayide ve giderek artan oranda tarımda kullanılan bir organik asittir. Kuagulasyon nekrozu oluşturarak doku hasarı oluşturur. Formik asit yanıklarında asidoz, hemoliz, hemoglobinüri gibi sistemik toksisite belirtileri gelişebilir. Biz bu yazıda formik asite bağlı yanık olgusunu sunarken kimyasal yanıklara yaklaşımdan kısaca bahsedeceğiz
  • Başa Dön
  • Özet
  •