· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 2, Sayfa(lar) 091-095
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Kronik Viral Hepatitlerin Ekstrahepatik Tutulumlarında Genel Tedavi Prensipleri
Arzu Tiftikçi, Nesliar Eser Vardareli
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: kronik viral hepatit, ekstrahepatik tutulum, tedavi
Özet
Kronik viral hepatitler karaciğerde hasar yapabildiği gibi, karaciğer dışı tutulumlarla da ilişkili olabilir. Bu durumların tedavisi semptomatik olabileceği gibi immunsupresif tedavi de gerekebilir. Bu yazıda sık görülen ekstrahepatik tutulumlarda tedavi prensiplerini özetlemek amaçlanmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •