· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2010, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa(lar) 049-050
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Renal Hücreli Tümör ile Takip Edilen Olguda PET/BT ile Tesbit Edilen İntramüsküler Metastazlar
Volkan Beylergil1, Özlem Er1, Züleyha Çalıkuşu1, Erkan Vardareli2
1Acıbadem Maslak Hastanesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: kas içi metastaz, böbrek hücreli tümör, PET
Özet
Kas içi metastazlar son derece nadir görülen bir durumdur.Olgumuz 47 yaşında bir erkek hasta olup, böbrek hücreli karsinom nedeniyle daha önce sol nefrektomi uygulanmıştır. Mart 2008 tarihinde yapılan ilk PET/BT çalışması, sağ infraspinatus kası içerisinde hafifçe hipermetabolik bir odak göstermiş olup, görünüm soliter kas içi metastaz ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir. Temmuz 2009 tarihinde yapılan takip PET/BT'de ise, önceki çalışmada sağ infraspinatusda izlenen kas içi metastazda metabolik progresyon ve sağ rektus abdominis, piriformis ve sol vastus medialis kas gruplarında yeni gelişen metastazları göstermiştir. PET/BT, böbrek hücreli karsinomda görülebilen kas içi metastazların saptanmasında etkin bir yöntemdir. PET görüntüleri değerlendirilirken, kas grupları içerisindeki artmış FDG tutulum odakları dikkatle değerlendirilmelidir.
  • Başa Dön
  • Özet
  •