· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 2, Sayfa(lar) 124-127
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Mediastinotomi ile Tanı Konulan Blastomikoz Olgusu
Semih Halezeroğlu1, Murat Kara1, Cengiz Tanju Bavbek2, Emine Handan Zeren3
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Maslak Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Maslak Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: blastomikozis, akciğer, tanı
Özet
Pulmoner blastomikozis, Blastomyces dermatitidis tarafından oluşturulan ve genellikle güç tanı konulabilen bir mantar enfeksiyonudur. Tanı mikroorganizmanın doku, balgam, eksuda veya kültürde direk olarak mikroskopik incelemesi ile konur. Balgam ya da bronşiyal veya gastrik yıkamaların incelemesi tanı için yetersiz olabilir.

Bu olgu sunumunda paraaortik bölgedeki lenf bezlerinin tutulumu ile birlikte seyreden ve sol üst lobunda blastomikoz saptanan 49 yaşındaki erkek olguyu sunuyoruz. Balgam ve bronkoskopi ile alınan bronş lavajı örneklerinin sitolojik ve direk mikroskopik incelemeleriyle tanı konulamayan olguda mediastinotomi ile yapılan paraaortik lenf nodu biopsisi ise tanı için yeterli olmuştur. Pulmoner blastomikoz olgularında sitolojik incelemeleri de içeren tanısal işlemler yetersiz kaldığında daha invaziv işlemler öncesinde mediastinotomi ile yapılacak lenf bezi biopsisinin tanıya yardımcı olabileceğini vurgulamayı amaçladık.

  • Başa Dön
  • Özet
  •