· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 2, Sayfa(lar) 128-132
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Primeri Bilinmeyen Nöroendokrin Tümörler: İki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Mustafa Yıldırım1, Cem Parlak2, Mustafa Yıldız1, Nurullah Bülbüller3, Cem Sezer4, Çetin Kaya1, Dinç Süren4
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü, Antalya, Türkiye
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği , Antalya, Türkiye
3Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniğ Kliniği , Antalya, Türkiye
4Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Antalya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: nöroendokrin tümör, primeri bilinmeyen kanser, lenfoproliferatif hastalık
Özet
Birçok organda bulunan nöroendokrin hücrelerden gelişen tümörlerler klinik seyir ve prognoz açısından birbirinden farklıdır. Bu hastaların %13'ünde tümörün primer odağı tespit edilememektedir. Nöroendokrin tümörler elektron mikroskopisi ile tespit edilebilen membrana bağlı intrastoplazmik nörosekretuar granüllerle karakterizedirler. Yaygın lenf nodu tutulumuna neden olabilen bu tümörler klinik olarak lenfoproliferatif hastalıklar ile karışabilmektedir. Bu yazımızda yaygın lenf nodu tutulumu ile prezente olan primeri bilinmeyen nöroendokrin tümörlü iki olgumuzu güncel literatür eşliğinde tartıştık.
  • Başa Dön
  • Özet
  •