· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 2, Sayfa(lar) 136-138
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Örgü Şişiyle Ev Kazası Sonucu İzole Safra Kesesi Perforasyonu
Levent Cankorkmaz1, Mehmet Haydar Atalar2, Hatice Özer3, Gökhan Köylüoğlu1
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
Anahtar Kelimeler: travma, örgü şişi, safra kesesi yaralanması
Özet
Penetran karın travması sonrası izole safra kesesi perforasyonu enderdir. Bu çalışmada, penetran travmaya bağlı izole safra kesesi perforasyonu ender bir durum olduğundan sunmayı amaçladık. Beş yaşında erkek çocuk evde oynarken karnına örgü şişi batması nedeniyle hastanemize getirildi. Gelişinde karın ağrısı ve kusması olan hasta letarjikti. Olgunun fizik muayenesinde karnında hassasiyet mevcuttu. Yapılan ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografide, safra kesesi etrafında serbest sıvı varken, direkt grafide sebest hava saptanmadı. Olguya safra kesesi perforasyonu ön tanısıyla acil laparotomi yapıldı. Eksplorasyonda izole safra kesesi perforasyonu saptanarak kolesistektomi yapıldı.
  • Başa Dön
  • Özet
  •