· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 2, Sayfa(lar) 139-141
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Miyokard İnfarktüsü Sonrası Hemodinamik Bozukluk Oluşturmayan Kronikleşmiş Sol Ventrikül Psödoanevrizması: Olgu Sunumu
Ali Buturak1, Egemen Duygu2
1Acıbadem Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
2JFK Hastanesi, Kardiyoloji Departmanı, Istanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: sol ventrikül psödoanevrizması, myokard infarktüsü
Özet
Sol ventrikül psödoanevrizması, miyokard enfarktüsünün genellikle akut döneminde hemodinamik bozuklukla birlikte seyreden ciddi bir mekanik komplikasyonudur. Bu yazıda eski anterolateral miyokard infarktüsü sonrasında kronik sol ventrikül psödoanevrizması tanısı alan ve hemodinamik bozukluk bulguları olmayan bir olgu sunulmaktadır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •