· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 2, Sayfa(lar) 146-148
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Greftstent ile Tedavi Edilen Bir Koroner Perforasyon Olgusu
Çağatay Ertan1, Özcan Özeke1, Ahmet Duran Demir2
1Acıbadem Eskişehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: koroner perforasyon, greftstent, koroner girişim
Özet
Koroner perforasyon, koroner arter hastalığının sıklıkla uygulanan tedavisi olan perkütan koroner girişimlerin, en korkulan ve hayatı tehdit edici komplikasyonlarından birisidir. Planlı elektif koroner girişim amaçlı koroner anjiografi laboratuvarına alınan 61 yaşındaki hastanın Circumflex arterine konan çıplak metal stent sonrası gelişen koroner perforasyon vakası sunulmaktadır. Hasta ve koroner lezyon, koroner perforasyon için bilinen risk faktörlerini taşımadığı halde gelişen Ellis tip III perforasyon, stentin içine yerleştirilen greftstent ile tedavi edildi.
  • Başa Dön
  • Özet
  •