· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 3, Sayfa(lar) 157-163
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalar İçin Türkiye Pazarı
Ufuk Altın1, Gülfer Bektaş2, Zehra Antep3, Arzu İrban4
1Gulhane Askeri Tıp Akademisi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Dr. Siyami Ersek Hastanesi, Sağlık Yönetimi, İstanbul, Türkiye
4Acıbadem Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: sağlık turizmi, türkiye'de sağlık turizmi, sağlık turizminin ekonomik boyutu
Özet
Günden güne hem kamu, hem de özel hastanelerin sayısı artmaktadır. Ulusal hastalara ait sabit bir pazar olması, sağlık sektöründe büyük bir rekabeti de beraberinde getirmektedir. Türkiye coğrafik konumu, iklimi, termal kaynakları, doğal güzellikleri, kaliteli tıp personeli ve yüksek teknoloji kullanan aletlere sahip hastaneleri ile sağlık turizmi için büyük bir potansiyele sahiptir. Sağlık turizminin 2011 yılı verilerine göre dünyadaki pazar payı yaklaşık olarak 400 milyar dolardır. Bu çalışma ile Türkiye'nin bu pazardaki mevcut durumunu ortaya koyarken; gelecekte bu pazardaki payını daha da artırabilmek için gereken öneri ve düzenlemelerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Hastalara ait veriler Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi sitelerinden alınmıştır.

2010 yılında, sağlık turizmi için 109-678 hasta Türkiye'ye gelmiştir (Özel hastane: 77.003; kamu hastanesi: 32.675 kişi). Hastaların geldikleri ülke ve aldıkları sağlık hizmetine göre farklı dağılımlar sergilediği görülmektedir.

Kamu hastanelerinin yanı sıra özel hastanelerin sayısı da günden güne artmakta ve bu sektörde önemli bir yer almaktadırlar. Sağlık sektöründe pazarı arttırmak için Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı sağlık turizmine gereken önemi vermelidir. Bu yolla oluşan döviz girdisi sağlık sektöründe pazar payını arttırırken; ortaya çıkan yeni iş olanakları işsizliği azaltacaktır. Sağlık sektörünün ayakta kalması için sağlık turizmi gün geçtikçe daha önemli hale gelmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •