· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2010, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa(lar) 051-053
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Bosniak Tip III Böbrek Kistinin Spontan Regresyonu
Enis Rauf Coşkuner1, Burak Özkan2
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Bakırköy Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: renal kist, bosniak sınıflaması
Özet
Abdominal ultrason ve kompüterize tomografi gibi non-invaziv diagnostik aletlerin yaygın kullanımı ile böbrek kistleri daha artan bir sıklıkla teşhis edilmeye başlamıştır. Bosniak, cerrahi olmayan (tip I ve tip II) ile cerrahi işlem gerektirenleri (tip III ve tip IV) düzenlemek amacıyla bir sınıflama sistemi oluşturmuştur. Tip II ve tip III kistik lezyonların arasında net bir ayırım yoktur. Renal kistlerin spontan regresyonu ise nadir görülen bir durumdur. Biz bu yazımızda Bosniak tip III kisti bulunan 21 yaşında bir bayan hastayı sunarken kistin izlemi ve bu arada şüpheli renal kistik lezyonların değerlendirilmesini tartıştık.
  • Başa Dön
  • Özet
  •