· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 3, Sayfa(lar) 184-186
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Klinik Özellikleri Farklı İki Herpetik Özofajit Olgusu
Cem Çomunoğlu1, Nurten Savaş2, Ebru Demiralay3
1Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Lefkoşa, K.K.T.C
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Herpes simpleks, özefajit
Özet
Herpetik özofajit en sık rastlanan viral özofajittir. Genellikle malignite veya AIDS hastaları ile immünsüpresif tedavi alan immünyetmezlikli hastalarda görülür ancak immünyetmezliği olmayan hastalarda da bildirilmiştir. Endoskopik görünümü kandidiazis düşündürebileceği gibi maligniteyle karışabilir. Bu farklı klinik tabloları sergileyen herpetik özofajitte histopatolojik özellikler iki olgu ile sunulacaktır. Bronşiolitis obliterans nedeniyle inhaler steroid kulanmaya başladıktan 3 hafta sonra yutma güçlüğü nedeniyle başvuran elli bir yaşında erkek hastada endoskopik değerlendirmede özofagus Z-çizgisi distalinde geniş ülserler görüldü. İkinci olgu lupus nefritine bağlı kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 3 yıldır hemodiyaliz tedavisi alan elli altı yaşında kadın hastadır. Son iki aydır oral steroid kullanan hastanın yutma güçlüğü olması nedeniyle endoskopi uygulandı. Tüm özofagusta hemoraji odakları içeren ülserler saptandı. Her iki olguda biyopsilerde kısmen ülsere özofageal skuamöz epiteli de infiltre eden yoğun karışık tipte iltihap hücreleri ve multinükleer dev hücreler arasında halo ile çevrili intranükleer inklüzyonlar içeren epitelyal hücreler görüldü. Malignite düşündürecek bulgu görülmedi, olgular herpetik özofajit olarak kabul edildi. İmmünyetmezlikli hastalarda olduğu gibi immünyetmezliği olmayan hastalarda da görülebileceğinden ve endoskopik olarak maligniteyle karışabilecek ülserlere neden olduğundan yutma güçlüğü olan hastalarda herpes simpleks özofajiti ayırıcı tanıda akla gelmelidir.
  • Başa Dön
  • Özet
  •