· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 3, Sayfa(lar) 197-199
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sinaptofizin Ekspresyonu Gösteren Bazaloid Skuamöz Hücreli Larenks Karsinom: Olgu Sunumu
Uğur Yıldız1, Gökçe Şimşek2, Fulya Köybaşıoğlu3, Nihat Akçayöz4, Nergis Salman5, İstemihan Akın6
1S.B. Yenimahalle Devlet Hastanesi, Ankara, Türkiye
2S.B. Yeşilyurt Devlet Hastanesi, KBB Kliniği, Malatya, Türkiye
3S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
4Akay Hastanesi, KBB Kliniği, Ankara, Türkiye
5S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. KBB Kliniği, Ankara, Türkiye
6S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. KBB Kliniği, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: larenks kanseri, sinaptofizin
Özet
Bazaloid yassı hücreli karsinom (BYHK), yassı hücreli larenks karsinomunun ender görülen agresif özellikte yüksek dereceli histolojik varyantıdır. Literatürde bu güne kadar bildirilen BYHK olgularının neredeyse tamamında immunhistokimyasal olarak sinaptofizin negatif olarak bildirilmiştir. Bu yazıda sinaptofizin ekspresyonu gösteren BYHK olgusu literatür bilgileri ışığında sunulmuştur.
  • Başa Dön
  • Özet
  •