· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 3, Sayfa(lar) 200-202
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Yoğun Bakımda Deliryum Tedavisinde Dexmedetomidin Kullanımı: Olgu Sunumu
Sema Turan, Şerife Gökbulut, Dilek Kazancı, Demet Bölükbaşı, Gönül Erdal, Özcan Erdemli
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi; Deliryum; Deksmedetomidin
Özet
Yoğun bakımda postoperatif kognitif disfonsiyon ve deliryumun görülme sıklığı %30-80'dir ve deliryumun mortalite ve morbiditeyi belirgin olarak arttırdığı bilinmektedir. Tedavisinde non-farmakolojik yöntemlerin yanı sıra farmakolojik tedavilerde kullanılmaktadır. Son dönem yayınlarda deliryum tedavisinde deksmedetomidin kullanımı önerilmektedir. Bu yazıda yoğun bakımda hipoaktif deliryum tablosu olan hastada deksmedetomidin tedavisinin etkisini sunmayı amaçladık.
  • Başa Dön
  • Özet
  •