· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 4, Sayfa(lar) 218-222
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Gebelikte Akut Pankreatite Yaklaşım
Gürhan Şişman1, M. Aytaç Yüksel2, Hakan Şentürk3
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilimdalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Doğum Anabilimdalı Perinatoloji Bilimdalı, Türkiye
3Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilimdalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: pankreatit; gebelik
Özet
Gebelikte akut pankreatit (AP) nadir gözüken tehlikeli bir hastalıktır. Artmış maternal ve fetal mortalite insidansı ile birliktelik gösterir. Gebelikte ortaya çıkan metabolik değişikliklerle pankreatik patofizyolojinin etkileşmesi sonucu tanı kolaylıkla gözden kaçabilir. Bulantı ve kusma eşlik etsin ya da etmesin üst karın ağrısı ile başvuran gebelerde ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmelidir. Etiyolojide öne çıkan faktörler; safra taşları, hipertrigliseridemi (HTG) ve alkoldür. Biliyer kaynaklı AP'de prognoz non-biliyer kaynaklı AP'ye göre daha iyidir. Tanıda en temel laboratuar bulgusu serum amilaz seviyesinin normalin üst sınırının 3 katından fazla yükselmesidir. Tanıyı desteklemek için ultrason (US) yapılmalı, serum trigliserid (TG) ve iyonize kalsiyum seviyesine bakılmalıdır. TG yüksekliği olan durumlarda serum amilaz seviyesi normal olabileceği için bu durumda serum lipazı ve idrar amilazına bakmak tanıda daha faydalı olacaktır. US'nin yetersiz kaldığı vakalarda gadoliniumlu manyetik rezonans kolanjiopankreatografi (MRCP) yapılabilir. Radyasyon maruziyeti dolayısıyla bilgisayarlı tomografi (BT) ve tanısal endoskopik retrograd kolanjio pankreotografi (ERCP) kullanılmamalıdır. Gastrointestinal dekompresyon ve açlık tedavinin temelini oluşturmaktadır. Safra taşı nedenli AP'de erken dönemde düşük komplikasyon oranı olduğu için laparoskopik kolesistektomi planlanmalıdır. Laporoskopik kolesistektomi için en uygun zaman, uterusun cerrahi alanı kısıtlamadığı ve fetusun organogenezisinin tamamlandığı 2. trimestır olmalıdır. Seçilmiş vakalarda teröpatik ERCP'de yapılabilir. HTG'li AP'de ise yağdan fakir diyet, omega-3 yağ asitleri ve plazma değişimi tedavileri uygulanabilir.
  • Başa Dön
  • Özet
  •