· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 4, Sayfa(lar) 223-231
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü
Emine Türkmen1, Aysel Badır2, Ayşe Ergün3
1Koç Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye
2Koç Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye
3Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler hastalıklar; risk faktörleri; primer önleme; sekonder önleme; hemşirelik
Özet
Koroner arter hastalığı, gelir düzeyi yüksek ya da orta düzeyde yüksek olan ülkelerde ölüme yol açan hastalıklar arasında ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizde ise ölüm nedenlerinin başında kardiyovasküler hastalıklar yer almakta olup bu hastalıklar içinde en sık görüleni koroner arter hastalığıdır. Koroner arter hastalığının risk faktörlerine yönelik primer ve sekonder önlemlerin iyi uygulandığı gelişmiş ülkelerde hastalık prevalansında azalma görülürken, ülkemizde ise son 20 yıllık süre içerisinde ortalama prevalansın her iki cinsiyette de arttığı ve bu artışta Türk halkının hayat tarzındaki değişikliklerin etkili olduğu bildirilmektedir. Bu makalede; ülkemizde kardiyovasküler risk faktörlerine yönelik sağlıklı ve riskli bireylerin bilinçlendirilmesi, hasta bireylerin ve yakınlarının hastalığa uyumunun sağlanmasına yönelik hemşirelik rolleri uluslar arası yapılan çalışmalar, Ulusal Kalp Sağlığı Politikası ve mevcut yasal düzenlemeler ışığında tartışılacaktır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •