· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 4, Sayfa(lar) 232-241
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Ependimomalarda Antiapoptik (BCL-2) Protein ve Tümör Supressör (P53) Protein İfadesi ve Proliperatif İndeks (Kİ-67) ile Histolojik Tipler ve Derecelerin İlişkisi
Serdar Altınay1, Aydın Sav2, Özlem Yapıcıer3, İlhan Elmacı4
1Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Nöroşirürji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Anadolu Sağlık Merkezi, Patoloji Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye
4Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşiruji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: ependimoma, p53 gen, MIB-1, bcl-2
Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı ependimomaların MIB-1 (aynı zamanda Ki-67 olarak bilinen) işaretleyicisi ile hem proliferatif aktivitesini belirlemek hem de p53 ve bcl-2 proteinlerinin immünohistokimyasal analizi ile ependimoma subtipleri ve tümör derecesi arasında ilişki olup olmadığını değerlendirmektir.

Metod: Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Nöropatoloji Bölümünde ependimal tümör olarak kayıtlı 33 hastanın spinal kord ve beyin biyopsi örneklerine ait formalinle fikse parafin blokları tekrar incelendi. Çalışmaya histopatolojik özelliklerini gösteren 2 subependimoma, 3 miksopapiller ependimoma (Grade I), 13 ependimoma (Grade II), ve 15 anaplastik ependimoma (Grade III) alındı.

Bulgular: Grade I ve Grade II ependimomalar düşük proliferatif aktivite gösterdi. Tüm p değerleri atipide p=0.00034, nekrozda p=0.0011, mitozda p=0.00447 ve dansitede p=0.0000 anlamlı idi. MIB-1 proliferatif indeksi anaplastik ependimomalarda %78 oranında görüldü. Bcl-2 protein ekspresyonu özellikle miksopapiller ependimomalarda belirgin olmak üzere bütün ependimoma subtiplerinde ve gradelerinde tespit edildi. 7 tümör (%21.2) farklı boyanma yüzdelerinde nükleer p53 pozitivitesi gösterdi. Pozitivite anaplastik ependimomalarda anlamlı idi (%33.4). Supratentorial ve infratentorial ependimomaların LI değerleri arasında anlamlı ilişki bulundu (Mann-Whitney-U testi, p=0.0012) 18 yaş altı ve üstü hastaların Ki-67 LI değerleri arasında da aynı testle korelasyon tespit edildi (p=0,0018).

Sonuç: Bu veriler yüksek MIB-1 ve p53 değerlerinin yüksek dereceli ependimomalarda belirleyici olabileceğini düşündürdü. Ependimomalarda komplet, uzun süreli klinik takipli çok sayıda hastayı ve bcl-2, p53 ekspresyonu, MIB-1 hücre kinetik çalışmalarını içeren ilave araştırmalara ihtiyaç vardır.

  • Başa Dön
  • Özet
  •