· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 4, Sayfa(lar) 262-264
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Timektomi Yapılan Miyastenia Gravisli Bir Olguda Nöromüsküler Bloğun Çevrilmesinde Sugammadeks Kullanımı
Nurşen Tanrıkulu1, Sezai Çelik2, Ahmet Kırbaş3, Cüneyt Aydemir2, Ömer Işık3
1Medicana Çamlıca Hastanesi, Anestezi ve Reaninmasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Medicana Çamlıca Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Medicana Çamlıca Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: miyastenia gravis, sugammadeks, roküronyum
Özet
Miyastenia gravis, postsinaptik nöromuskuler kavşakta asetil-kolin reseptörlerine karşı antikor oluşumu ile karakterize otoimmün bir hastalıktır. Bu hastaların cerrahisinde, noromuskuler iletideki değişime bağlı olarak kas gevşetici ajanlara karşı aşırı duyarlılık görülebilir. Sugammadeks, roküronyum gibi steroid yapılı nondepolarizan kas gevşeticileri seçici şekilde bağlayarak, etkilerini kaldırmak üzere tasarlanmış yeni bir ilaçtır. Bu çalışmada roküronyum kullanılmış 8 yaşında miyastenia gravisli erkek hastanın kas gücünün geri döndürülmesinde sugammadeks kullanımını bildirdik.
  • Başa Dön
  • Özet
  •