· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2010, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa(lar)
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
Başlarken...
Giriş
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi bu sayı ile yayın hayatına ilk adımını atıyor.

Yeni bir Üniversite olmanın verdiği heyecan ile başladığımız bu yayının bilim dünyasına önemli bir katkıda bulunacağına inanıyor ve kısa bir sürede gerekli koşulları yerine getirerek Türk Tıp dizinindeki yerini alacağını ümit ediyorum.

Dergimiz, Sağlık Bilimleri alanında, tıpta yeniliklere ve araştırma makalelerine olduğu kadar ilginç olgu sunumları, konunun uzmanları tarafından yazılmış derlemeler ve Tıp eğitimi ile ilgili yazılara da yer verecektir. Hem “on-line” hem de basılı olmak üzere 3 ayda bir çıkacak olan Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisinde en önem verdiğimiz konu bilimsel ölçütlere uygun bir hakemlik sistemi ve kısa sürecek bir değerlendirme sürecidir.

Ülkemizde Sağlık Bilimleri alanında yayımlanan birçok dergi mevcuttur. Bunların az bir kısmı uluslararası indekslere girebilmeyi başarmıştır. Oysa Türkiye'den daha fazla sayıda ve nitelikli yayın yapılmasına gereksinim vardır. Özellikle genç araştırmacıların akademik olgunlaşma süreci içerisinde bilimsel yazı yazmayı iyi bilmeleri gereklidir. İşte bu kadar çok dergi varken Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinin neden sahneye geldiğinin yanıtı budur,

Amacımız özellikle genç nesilde yazma güdüsünü teşvik etmek, üretmeyi, bilgiyi paylaşmayı bir yaşam biçimi haline getirmelerini sağlamak ve diğer taraftan da eğitim hayatına yeni başlayan Acıbadem Üniversitesi öğretim elemanları arasında standardizasyonu sağlayarak sinerji yaratmaktır.

Dergimizin kapak sayfasının da bir özelliği vardır. Tıp Bilimine aklı, bileği, bilgisi, neşteri ve ürettikleriyle hayat veren hekimlerimizi ve onların sanata da vermiş oldukları emeği, bir kez daha saygıyla hatırlamak bir başka hedefimizdir. Çünkü tıp bir sanattır. Bu sayımızın kapağını Ulu Önder Atatürk'ün de doktoru olan Prof. Dr. Akil Muhtar Özden Hocamızın Ressam Feyhaman Duran tarafından yapılmış bir resmine ayırdık.

Meslektaşlarımızın katkıları ve destekleriyle yücelecek olan dergimizin sağlıklı ve başarılı bir şekilde gelişmesini ve bilim dünyamızda saygın bir yer almasını diliyorum.

Saygılarımla.

Prof.Dr. M. Necmettin Pamir
Rektör

  • Başa Dön
  • Giriş
  •