· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2012, Cilt 3, Sayı 4, Sayfa(lar) 273-275
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
İki Kez Septoplasti Geçiren Hastada Tek Taraflı Koanal Atrezi Saptanması: Olgu Sunumu
Gürkan Kayabaşoğlu
Ünye Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ordu, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Koanal atrezi, nazal anomali, burun tıkanıklığı
Özet
Koanal atrezi, 5-8 bin canlı doğumdan birinde saptanan en sık konjenital nazal anomalidir. Tek taraflı koanal atrezide semptomlar hafif olabilir ve erişkin yaşlara kadar tanısı gözden kaçabilir. Tek taraflı burun akıntısı ve burun tıkanıklığı genel şikayetleri oluşturur. İki taraflı olduğunda ciddi solunum sıkıntısına yol açabilen ve bu nedenle erken tanı konulması ve acil girişim gerektiren bir durumdur. Çalışmamızda 43 yaşında burun tıkanıklığı nedeniyle iki kez septoplasti ameliyatı olmuş ancak tek taraflı osseomembranöz tipte koanal atrezisi olan hastanın endoskopik transnasal cerrahi ile tedavisi sunulmuştur.
  • Başa Dön
  • Özet
  •