· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2013, Cilt 4, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-005
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Hemodiyaliz Uygulanan Hastalarda Kemoterapi
Metin Sarıkaya1, Mustafa Yıldırım2, Funda Sarı1
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Antalya, Türkiye
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Antalya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz, kanser, kemoterapi
Özet
Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda malignite tedavisi 1970'li yılların ortalarından itibaren tartışılmaya başlanmıştır. Maligniteli hastalarda, %50-60 gibi yüksek oranlarda kronik böbrek hastalığının herhangi bir evresine rastlanılmaktadır. Günümüzde son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) sıklığı tüm dünyada giderek artmakta ve bunların büyük çoğunluğu da hemodiyaliz tedavisi görmektedir. Bu hastalarda, eşlik eden malignite varlığında sitotoksik tedavilerin dozu ve diyaliz tedavi seansları dikkate alınarak doğru zamanlama ile uygulanması, tedavinin etkinliği veya yan etkileri açısından çok önemlidir.Bu yazıda hemodiyaliz tedavisi gören son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda, eşlik eden solid tümörlerin tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının tolerans ve doz ayarlanması güncel literatür eşliğinde gözden geçirildi.
  • Başa Dön
  • Özet
  •