· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2013, Cilt 4, Sayı 1, Sayfa(lar) 006-010
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Unikompartmantal Diz Protezinde Öğrenme Eğrisi
Murat Saylık1, Nadir Şener2
1Özel Bahar Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Bursa, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: diz, protez, artroplasti, unikompartmantal, unikondiler
Özet
Amaç: 2007-2010 yılları arasında tek cerrahın yaptığı 33 vakanın sonuçlarını değerlendirerek unikompartmantal diz protezlerinde öğrenme eğrisini yorumlamak.

Hastalar ve Yöntem: Unikompartmantal diz protezi uygulanan 28'i kadın 5'i erkek 33 hasta değerlendirilmiştir. Hastalarımız, sonuçları zamana göre kıyaslayabilmek için yılları da yansıtacak şekilde 4 gruba bölünmüştür. Hasta grupları arasında yaş ve ameliyat öncesi Knee Society diz skoru açısından istatistiksel farklılık bulunmamaktadır. Hasta grupları; yaş, ameliyat öncesi ve sonrası Knee Society diz skoru, hastaların kişisel değerlendirmeleri, protez dizilimi, enfeksiyon, ameliyat süresi, kanama miktarı verileri doğrultusunda istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.

Sonuçlar: Gruplar arasında ameliyat sonrası enfeksiyon varlığı, protez yerleşimi ve hastaların kendi ameliyatlarını kişisel olarak değerlendirmeleri, kanama miktarı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Ameliyat süresi ve ameliyat sonrası Knee Society diz skorları arasında ise ilerleyen yıllar içinde istatistiksel anlamlı fark gözlenmiş tecrübe arttıkça ameliyat süresi kısalmış diz skorları iyileşmiştir.

Çıkarımlar: Dört yıllık süreç içinde tek cerrahın unikompartmantal diz protezi ameliyatlarında ameliyat süresini anlamlı olarak kısaltabildiği ve klinik olarak daha yüz güldürücü sonuçlar alabildiği gözlemlenmiştir. Bu veriler unikompartmantal diz protezi ameliyatlarında yıllara yayılan bir öğrenme eğrisinin varlığını göstermektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •