· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2013, Cilt 4, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-029
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Bir Hastada Kütanöz Paraneoplastik Sendrom: Olgu Sunumu
Dilaver Taş, Ersin Demirer, Gülhan Ayhan, Niyazi Ümit Çitici, Oğuzhan Okutan
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, Istanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli dışı akciğer karsinomu, deri bulgusu, eritem, paraneoplastik sendrom
Özet
Giriş: Paraneoplastik sendromlar, primer ya da metastatik tümörlerin uzak etkisi sonucu ortaya çıkan semptom ve bulgular olarak tanımlanır. Bu yazıda, akciğer kanseri nedeniyle eritem annüler santrifüj (EAS) geliştiği saptanan bir hasta sunulmuştur.

Olgu: Elli iki yaşında erkek hasta yaygın, kızarık, kaşıntılı deri döküntüsü şikayetleri ile başvurdu. Yapılan muayenede hastanın tüm vücudunda yaygın, yama tarzında birleşmeye eğilimli, sınırları belirsiz, eritemli eksfoliyatif soyulmalar saptandı ve görünüm “figüre eritem'' olarak değerlendirildi. PA akciğer grafisinde; sol akciğer üst zonda suprahiler alanda 4x5 cm boyutunda kaviter homojen dansite artışı mevcuttu. Toraks BT'de; sol üst lobda suprahiler bölgede santral yerleşimli, üst lob bronşu ile iştirakı izlenen yaklaşık 4.5 cm çaplı kalın duvarlı kaviter lezyon ve parankimde mikronodüller mevcuttu. Bronkoskopik olarak sol üst lob bronş orifisinde mukozadan kabarık sınırları ve yüzeyi düzensiz mukozal lezyon izlendi ve bu lezyondan mukoza biyopsisi alındı. Aynı zamanda hastanın eritemli deri bölgelerinden de deri “punch” biyopsileri alındı. Akciğer mukoza biyopsisi sonucu; “skuamoz hücreli karsinoma” olarak rapor edildi. Hastanın fizik muayene sonucu ve deri punch biyopsi sonucu Figure eritem (EAS) olarak tanı kondu.

Sonuç: Olgumuzda olduğu gibi kütanöz paraneoplastik sendrom malign hastalığın ilk bulgusu olarak karşımıza çıkabilir. Paraneoplastik sendromların tanı ve tedavisindeki başarı, daha erken kanser tanısına, yaşam kalitesinde iyileşmeye yol açacağı için önemlidir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •