· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2013, Cilt 4, Sayı 1, Sayfa(lar) 030-033
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Radikülopati Kliniği ile Başvuran Adenokarsinom Metastazı: Olgu Sunumu
Hakan Ak1, Zeliha Esin Çelik2
1Bozok Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, Yozgat, Türkiye
2Bitlis Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, Bitlis, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Omurga, metastaz, adenokarsinom, manyetik rezonans görüntüleme
Özet
İleri yaştaki hasta grubunda bel ve bacak ağrısının en sık sebebi dejeneratif omurga hastalıkları olarak bilinmekle birlikte günümüzde bu yaş grubunda metastatik omurga tümörlerine de sık rastlanılmaktadır. Sistemik kanserlerde omurga metastazı, nadir bir hadise olmayıp özellikle görüntüleme tekniklerindeki gelişmelere ve bunların yaygınlaşmasına bağlı olarak daha sık tanı almaktadır. Omurga metastazlarında yaklaşık %10 ila 15 oranında omurilik kompresyonu görülmekte ve bu hastalar patoloji seviyesine göre değişen klinik şikâyet ve bulgularla başvurmaktadırlar. Bu yazıda bel ve bacak ağrısı şikâyetleri ile başvuran ve metastatik omurga tümörü tanısı konulan ileri yaştaki bir erkek hasta sunulacaktır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •