· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2013, Cilt 4, Sayı 2, Sayfa(lar) 064-067
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Acil Servise Ambulansla Başvuran Hastaların Aciliyetinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Serpil Yaylacı1, Tuba Cimilli Öztürk2, Seda Çelik Yılmazer3
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Sağlık Grubu, Kalite Departmanı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: aciliyet, ambulans, acil servis
Özet
Amaç: Yeni hizmete açılan hastane acil servisine ambulansla gelen hastaların aciliyetini geriye dönük değerlendirmek.

Hastalar ve Yöntem: Acil servise ambulansla getirilen çocuk ve yetişkin hastaların aciliyetleri, tıbbi kayıtlar ve International Classification of Diseases- 10 (ICD-10) tanı kodları incelenerek Uluslararası 32 Acil Durum Parametresi Listesi'ne göre değerlendirildi. Hastaların aciliyet durumları; yaş, cinsiyet, başvuru saati, acil serviste kalış süresi, sosyal güvence ve yatış gerekliliğine göre incelendi.

Bulgular: 114 ambulans başvurusunun %62,3'ü acil olarak değerlendirildi. Acil başvuruların %36.8'i travma, %16.9'u enfeksiyöz, %16.9'u nörolojik ve %15.4'ü kardiyovasküler nedenler ile ilgili idi. Cinsiyet, acil servise başvurunun mesai saati içinde ya da dışında gerçekleşmiş olması, aciliyetle ilişkili değildi. Aciliyet, hastaların acil serviste kalış süresi üzerinde etkisizdi.

Sonuç: Ambulansla acil servise gelen ve aciliyeti olan hastalar daha sıklıkla yaşlı, yatışı gereken ve ücretli hasta grubundandı.

  • Başa Dön
  • Özet
  •