· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2013, Cilt 4, Sayı 2, Sayfa(lar) 089-091
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
73 yaşında Kadın Hastada Ateroklerotik Kalp Hastalığına Eşlik Eden Cor Triatriatum Sinister
Levent Mavioğlu1, Ufuk Mungan1, Özcan Özeke2, Çağatay Ertan2, Mehmet Ali Özatik1
1Acıbadem Eskişehir, KVC, Eskişehir, Türkiye
2Acıbadem Eskişehir, Kardiyoloji, Eskişehir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: cor triatriatum sinistrum, ileri yaş, koroner arter hastalığı
Özet
Cor triatriatum sinister oldukça nadir görülen bir konjenital kalp hastalığı olup sol atriumun, fibromüsküler membran ile iki faklı bölmeye ayrılması ile karakterizedir. İlk olarak 1868'de Church tarafından rapor edilmiştir (1). Oldukça nadir olarak gözlenen bu kardiyak anomalinin insidansı pediatrik yaş grubunda %0.1-0.4'tür. Erişkinlerde çok daha nadir olarak görülmekte olan cor triatriatumun tanısı ise sıklıkla rastantısal olarak konulmaktadır (2). Klasik olarak, hastalara neonatal dönemde veya erken infant döneminde tanı konulsa da bazı vakalar erişkin döneme kadar saptanamayabilmektedir. Vaka sunumumuzda, koroner arter hastalığı nedeniyle cerrahi planlanan ve preoperatif incelemede rastlantısal olarak cor triatritum sinister saptanan 73 yaşındaki kadın hastadan bahsedilmiştir.
  • Başa Dön
  • Özet
  •