· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2013, Cilt 4, Sayı 2, Sayfa(lar) 095-097
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Akut İnferior Miyokard İnfarktüsü ile Gelen Hastada Sağ Sinus Valsalvadan Köken Alan Dominant Sirkumfleks Arter Oklüzyonu ve Sağ Radial Arter Yoluyla Yapılan Başarılı Primer Perkütan Koroner Girişim
Aleks Değirmencioğlu1, Ahmet Akyol2
1Acıbadem Maslak Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Akut miyokard infarktüsü, koroner anomali, primer perkütan koroner girişim, radial arter
Özet
Primer perkütan koroner girişim ST elevasyonlu miyokard infarktüsünde ilk tercih edilen tedavi yöntemi olup son yıllarda bu işlemin radial arter yoluyla yapılması popülarite kazanmıştır. Bununla birlikte, özellikle anatomik anormallikler varlığında radial yaklaşım bazen zor olabilmektedir. Bu yazıda akut miyokard infarktüsü ile başvuran ve koroner anomalisi olmasına rağmen radial yoldan başarılı primer perkütan koroner girişim yapılan bir hasta sunulmuştur.
  • Başa Dön
  • Özet
  •