· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2010, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa(lar) 068-080
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Kolin'in Merkezi ve Periferik Kolinerjik Nöronlarda ve Kolinerjik İletimdeki İşlevi
İsmail Hakkı Ulus1, Mehmet Cansev2
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji, Bursa, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Kolin, öncül madde, asetilkolin, agonist, Kolinerjik ileti
Özet
Kolin bir kuaterner amin olup, nörotrasmitter asetilkolinin ve membranın temel yapılarından fosfotidilkolin'in öncül maddesidir. Kolin ayrıca vücutta, metionin ve s-adenosilmetionin rejenerasyonu için gerekli metil guruplarının vericisi olan, betaine de metabolize olur. Bu derlemede esas olarak kolin'in cholinergic noronal görevlerindeki rolü üzerinde durulacaktır. Kolinerjik nöronların asetilkolin sentezi için kulandıkları kolin esas olarak kaynağı dolaşımdır. Dolaşımdaki kolin'in düzeyi 6-8 saatlik açlık sonrası 10 μM kadardır. Bu düzey yemek sonrası, gıdalardaki kolin‘in miktarına göre, 20-60 μM kadar yükselebilir. Farmakolojik dozlarda tedavi ile de kan kolin düzeyi 200-300 μM kadar yükselebilir. Kolin'i asetilkoline dönüştüren enzim kolinasetiltrasferaz enzimi substratı kolini zayıf bir şekilde doyurulmuş olduğundan plazmada kolin düzeyinin yükselmesi asetilkolin sentezini arttırır. Kolin, yeterince yüksek düzeylerinde (0,5-100 mM gibi), muskarinik ve nikotinik asetikolin reseptörleri ile agonist olarak da etkileşir. Kolin tedavisi nörotrasmitter asetilkolin'in sentez ve salıverilmesinde hızlanma ve merkezi ve periferik muskarinik ve nikotinik kolinerjik iletide yükselme ile sonuçlanır. Kolin, burada tartışılacak olan, kolinerjik nitelikte birçok fizyolojik, farmakolojik ve nörokimyasal etkiler oluşturur.
  • Başa Dön
  • Özet
  •