· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2013, Cilt 4, Sayı 3, Sayfa(lar) 109-114
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Neuman'ın Sistemler Modeli Kullanımına Bir Örnek: Pnömonili Bir Bebeğin Hemşirelik Bakımı
Suzan Özkan1, Candan Öztürk2
1Şifa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İzmir, Türkiye
2İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Neuman'ın Sistemler Modeli, pnömoni, bebek, hemşirelik
Özet
Hemşirelik modellerinin varolma nedeni hemşireliğin tıptan farklı özelliklerini ortaya koymaktır. Hemşirelik modeli kullanıldığında metaparadigmalar arasında ilişki kurulmaktadır. Birey, çevre, sağlık ve hemşirelik arasında kurulan ilişkiyi modele dayandırmak, teorik bilgilerin hasta verileri ile bütünleştirilmesini ve sistematik bir biçimde girişimlerin planlamasını sağlamaktadır. Model kullanımı, istenen hasta sonuçlarına ulaşmak için hemşirenin düşünme biçimini şekillendirmektedir. Bu, hasta için çalışmayı değil hasta ile birlikte çalışmayı getirmekte ve bireye bütüncül yaklaşımı kolaylaştırmaktadır. Model kullanımının gerekliliklerine rağmen istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. Klinik alanda model kullanımın arttırılması için modellerin klinik örneklerle açıklanmasına gereksinim olduğu belirtilmektedir. Bu makalede, Neuman'ın Sistemler Modeli pnömonili bir bebeğin bakımında kullanılarak örneklendirilmiştir.
  • Başa Dön
  • Özet
  •