· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2013, Cilt 4, Sayı 3, Sayfa(lar) 142-144
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Renal Kist Hidatik Eksizyonu Sırasında İntraoperatif Anafilaktik Şok
Şerife Bektaş1, Sema Turan1, Bülent Yamak1, Dilek Kazancı1, Mustafa Bindal1, Adnan Şahin2
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği , Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Anaflaktik reaksiyon, kist hidatik, genel anestezi
Özet
Kist hidatik, Ekinokokus Granulosus etkeninin insanda çeşitli doku ve organlara yerleşmesiyle oluşan paraziter bir enfeksiyondur. Operasyon sırasında yüksek antijenik özelliğe sahip kist sıvısının sistemik dolaşıma geçişi, immünglobulin E'ye bağlı ortaya çıkan aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabilir. Aşırı duyarlılık reaksiyonları benign ürtiker ve kısa süreli titremeden ciddi anafilaktik şoka kadar değişen klinik tablolar ile ortaya çıkabilmektedir.

Bu olgu sunumunda, renal kist hidatik vakasında genel anestezi altında iken gelişen tip 1 allerjik reaksiyonu ve tedavi stratejimizi sunmayı amaçladık.

  • Başa Dön
  • Özet
  •