· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2010, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa(lar) 081-084
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Üzerine Kaza ile Cisim Düşmesine Bağlı Çocuk Ölümleri
Işıl Pakiş1, Mustafa Karapirli2, Nesime Yaycı3
1Adli Tıp Kurumu, İstanbul, Türkiye
2Adli Tıp Kurumu, Sakarya Şube Müdürlüğü, Adli Tıp, Sakarya, Türkiye
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: çocukluk çağı kazaları, otopsi
Özet
Çocukluk çağında değişik kazalara bağlı olarak ölüm ve yaralanma riski yüksektir.

Amaç: Kazalar çocukluk çağı ve ergenlikteki ölüm nedenlerinin büyük bir kısmını oluşturur. Bu çalışmada amaç; İstanbul ilinde üzerlerine herhangi bir cisim düşmesi sonucu oluşan ölümcül çocukluk çağı kaza nedenlerinin demografik verilerini belirlemektir.

Gereç ve yöntem: Çalışmada 2001-2005 yılları arasında Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesine ait tüm otopsi raporları incelendi. Orijini kaza olan 0-18 yaş arası 833 ölüm olgusu arasından üzerine herhangi bir cisim düşmesi sonucu ölen 27 olgu çalışmaya dahil edildi. Bu döneme ait olgularda yaş, cinsiyet, kaza tipleri ve ölüm nedenleri değerlendirildi.

Bulgular: Olguların %77,8'ini (n=21) erkekler, %22,2'sini (n=6) kızlar oluşturmaktadır. Olgular yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde en yüksek oranda ( %44.4, n=12) 1-4 yaş grubu olgular görülmektedir. Üzerine düşen nesne açısından değerlendirildiğinde en sık olarak 6 olgu ile “üzerine yatak düşmesi”, ikinci sıklıkta 5 olgu ile “üzerine televizyon düşmesi sonucu ölüm ” görülmüştür.

Sonuç: Çalışmadaki bu veri tabanı kaza önleme programlarının hazırlanmasında yol gösterici olacaktır.

  • Başa Dön
  • Özet
  •