· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2013, Cilt 4, Sayı 4, Sayfa(lar) 185-188
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Kanser Hastalarında Bakteriyel Enfeksiyon Etkenleri
Utku Dilli Dönem1, Mustafa Yıldırım2, Nilgün Gür3, Yeşim Çekin3, Sevil Göktaş1, Yasin Şahintürk4, Mustafa Yıldız1
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Antalya, Türkiye
2Batman Bölge Devlet Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Batman, Türkiye
3Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Antalya, Türkiye
4Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Antalya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: kanser, enfeksiyon, bakteri kültürü
Özet
Amaç: Bu çalışmada Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Servisi'ndeki yatan hastalardan bir yıl süresince bakteriyel kültür için alınan örneklerden üremeler değerlendirerek, bakteriyel etkenlerin dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Mart 2010- Kasım 2011 tarihleri arasında hastalardan ateş varlığında ve/veya enfeksiyon şüphesiyle alınan kan, idrar, yara sürüntüsü, balgam, gaita kültür sonuçları ve üreyen bakterilerin dağılımı retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Toplam 77 örnekte üreme tespit edildi. Örneklerin 38'ini kan kültürü, 21'ini idrar kültürü (%27.3), 9'unu (%11.7) abse kültürü, 7‘sini (%9.1) balgam kültürü, 2‘sini (%2.6) dışkı kültürü oluşturmakta idi. Kan kültürleri içinde en sık %34.2 ile koagülaz negatif stafilokoklar tespit edilirken ikinci sıklıkta %31.6 ile E.coli tespit edildi. İdrar kültürlerinde en sık %76.2 ile E.coli izole edildi. Abse kültürlerinde ise S. aureus, E. coli, koagülaz negatif stafilokoklar eşit oranda tespit edildi. Balgam kültürlerinde de en sık E. coli ve E. faecalis saptandı.

Sonuç: Bağışıklığı baskılanmış hastalarda bakteriyel enfeksiyonlar sık görülmekte olup, ampirik tedavinin başarısı açısından kültürde üretilen bakteri türlerinin bilinmesinin önem taşıdığını düşünüyoruz.

  • Başa Dön
  • Özet
  •