· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2013, Cilt 4, Sayı 4, Sayfa(lar) 201-204
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Semilobar Holoprozensefalide Yeni Bir Bulgu Olarak Bilateral Koroid Pleksusta Yarıklanması Olan 25 Haftalık Bir Fetüsün Prenatal Tanısı: Bir Olgu Sunumu
Serkan Kahyaoğlu, Ümit Taşdemir, Oktay Kaymak, Hakan Timur, Nuri Danışman
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Holoprozensefali, malformasyon, koroid pleksusta yarıklanma
Özet
Giriş: Holoprozensefali tüm konsepsiyonların 250'de birinde, canlı doğumların ise 10.000'de birinde görülen ciddi bir santral sinir sistemi malformasyonudur. Ağır formları yaşamla bağdaşmaz ve prenatal dönemde kolaylıkla tespit edilebilir ancak daha hafif formları prenatal dönemde tanınmayabilir. Gebelik açısından çok katastrofik sonuçlar doğuran bu patolojik durumun zamanında tespit edilmesinin büyük önemi vardır. Farklı fenotipleri olan bu malformasyonun tip spesifik ultrasonografik tanısal yeni belirteçlerinin belirlenmesi klinisyenlere doğru tanı koyma açısından yardımcı olacaktır.

Olgu: Nörolojik malformasyonun boyutuna bağlı olarak termine edilen 25 haftalık bir fetüste semilobar holoprozensefali'nin yeni bir belirgin prenatal ultrasonografik bulgusu olarak bilateral koroid pleksusta yarıklanma sunulmuştur.

Sonuç: Holoprozensefalide prenatal ultrasonografik bulgular hastalığın ciddiyetine göre farklılık gösterebildiğinden doğru prenatal tanı için hastalığın farklı tiplerine has ultrasonografik belirteçlerinin tespit edilmesi bu nadir durumun klinik yönetimi ve prognozu açısından önem taşımaktadır. Bu vaka sunumunda semilobar holoprozensefalinin yeni bir belirgin ultrasonografik bulgusu olan koroid pleksusta bilateral yarıklanma ilk kez bildirilmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •