· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2013, Cilt 4, Sayı 4, Sayfa(lar) 208-211
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositozisli İki Olgu ve Literatür Derlemesi
Esra Yazar, Selim Kahraman, Akif Özgül, Nur Büyükpınarbaşı, Veysel Yılmaz
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Göğüs Hasdtalıkları, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: pulmoner langerhans hücreli histiyositozis, radyolojik görünüm, tanı
Özet
Pulmoner langerhans hücreli histiyositozis (PLHH) etiyolojisi ve sıklığı tam olarak bilinmeyen nadir görülen bir akciğer parankim hastalığıdır. Biz de kliniğimizde tanı koyduğumuz biri 19 (1. olgu) diğeri 22 (2. olgu) yaşlarında iki erkek hastayı literatürler eşliğinde inceledik. Etiyolojide suçlanan sigara içiciliği her iki hastada da mevcuttu (sırasıyla; 8 ve 30 paket/yıl). Birinci olguda nefes darlığı ön planda iken diğer olguda konstitüsyonel semptomlar ve hemoptizi ön plandaydı. Her iki olguda da DLCO düşüktü, ilk hastada restriktif tipte solunum fonksiyon bozukluğu varken diğerinde obstrüktif tipteydi ve akciğer volümlerinde belirgin artışla birlikteydi. Her iki hastanın da toraks bilgisayarlı tomografisi PLHH radyolojisi ile uyumluydu. İlk hastaya transbronşiyal biyopsi örneklerinin immünhistokimyasal boyaması ile tanı konulurken diğer hastada bronko-alveoler lavajda CD-1a pozitif langerhans hücre oranının %5'in üzerinde olması ile tanı konuldu. Her iki hastada da yaşları ve radyolojilerinin tipik olması nedeniyle daha az invaziv işlemler tercih edilerek tanı konuldu. Sonuç olarak PLHH'nin tipik klinik ve radyolojik bulguları olan hastalarda tanıda açık akciğer biyopsisine gerek duyulmamaktadır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •