· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-008
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Meme Manyetik Rezonans Görüntülemesi: Güncel Uygulamalar
Ümit Aksoy Özcan
Acibadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: meme, kanser, manyetik rezonans görüntüleme, tarama
Özet
Memenin manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) tüm meme görüntüleme yöntemlerinden daha yüksek bir duyarlılığa sahip olması nedeniyle, tarama, tanı, evreleme ve tedavi amaçlı yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Doğru teknikle yapılmış bir MRG incelemesi; meme kanseri tanısı almış olgularda pre-operatif inceleme ya da neoadjuvan kemoterapi değerlendirmesinde, diğer radyolojik yöntemler ile kesin tanısı konulamayan olgularda problem çözücü olarak, meme kanseri açısından yüksek risk taşıyan kadınlarda tarama amaçlı, post-operatif memenin değerlendirmesinde, mammoplasti, implant ve rekonstrüksiyon sonrası görüntülemede kullanılarak klinik yaklaşımı değiştirecek kararlar alınmasına yardımcı olmaktadır. Bu derleme, meme MRG'nin endikasyonlarını güncel kılavuzlar eşliğinde ele alarak irdelemeyi amaçlamaktadır.
  • Başa Dön
  • Özet
  •