· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar) 009-014
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Ağrı Kontrolünde Kanıt Temelli Yaklaşım: Refleksoloji
Esra Akın Korkan1, Meltem Uyar2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi, Algoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: ağrı, ağrı kontrolü, farmakolojik olmayan yöntemler, refleksoloji
Özet
Son yıllarda sağlık bakımında, fiziksel ve ruhsal iyileşmede, relaksasyonu sağlamada farmakolojik olmayan, tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerin kullanımı giderek artmaktadır. Günümüzde ağrı kontrolünde farmakolojik yöntemlerin kullanılamadığı durumlarda veya farmakolojik yöntemin etkisini artırmak için farmakolojik olmayan yöntemlerden de yararlanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri olan refleksolojinin son yıllarda sayıları giderek artan araştırma sonuçları ile etkinliği kanıtlanmakta, klinik kullanımı önerilmektedir. Refleksoloji, “tüm salgı bezleri, organlar ve vücut bölümleri ile ilişkili olan ellerde, ayaklarda ve kulaklardaki refleks noktalarına elle uygulanan, vücut fonksiyonlarının normalleşmesine yardım eden bir teknik” olarak tanımlanmaktadır. Literatür incelendiğinde, refleksolojinin kronik hastalıklar ve semptomlarının yönetimi, ağrı kontrolü, anksiyete ve depresyon gibi birçok alanda kullanıldığı görülmektedir. Yapılan araştırmalar refleksolojinin özellikle ağrı kontrolünde tedaviyi destekleyici, etkili bir yöntem olduğunu ortaya koymaktadır. Bu makalede ağrı kontrolünde, refleksolojinin etkinliğine literatür eşliğinde yer verilecektir.
  • Başa Dön
  • Özet
  •