· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-019
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Çölyak Hastalığının Önlenmesinde Bebek Beslenmesinin Önemi
Nevin Şanlıer, Sabriye Bolluk
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: çölyak, bebek beslenmesi, anne sütü
Özet
Çölyak hastalığı (ÇH) genetik olarak duyarlı kişilerde gluten ve prolaminlerin neden olduğu genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı multifaktöriyel bir sorundur. Son yıllarda çocuklarda özellikle anne sütü verilme süresi, tamamlayıcı beslenmeye erken başlama ve hayatın ilerleyen dönemlerinde ÇH'nın gelişimi üzerine glutenle tanışma zamanı ve miktarının etkileri vb. konular üzerinde durulmaktadır. Anne sütünün ÇH'na karşı koruyucu etkileri olduğunu gösteren çalışmalar olmasına rağmen herhangi bir koruyucu etkisi olmadığını gösteren çalışmalar da mevcut olup uzun dönemde ÇH gelişimine karşı koruyucu olduğunu gösteren herhangi bir çalışma da bulunmamaktadır. Bu nedenle anne sütünün ÇH'nın klinik belirtilerinin görülmesini önleyip önlemediği ya da geciktirip geciktirmediği hala çelişkili bir konudur. Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Birliği (ESPGHAN) glutenle tanışma zamanının hem erken (< 4 ay) hem de geç (>7 ay) olmasından kaçılması gerektiğini ve gluten bebeğin beslenme programına eklenirken anne sütü alımının da devam etmesinin gerekliliğini vurgulamaktadır. Gelecekte devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla bu konuda daha detaylı bilgiler elde edilecek ve bebek beslenmesinde glutenle tanışma zamanı ve miktarı ile ilgili öneriler tekrar gözden geçirilecektir. Bu derlemede çölyak hastalığının önlenmesinde bebek beslenmesinde anne sütü alımı ve gluten ile ilgili çalışmalar irdelenmiştir.
  • Başa Dön
  • Özet
  •