· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar) 024-030
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Kanser Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Oral Mukozit
Zeynep Güngörmüş1, Özden Bulut Erdem2
1Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik, Erzurum, Türkiye
Anahtar Kelimeler: oral mukozit kanser, yaşam kalitesi, hemşirelik
Özet
Amaç: Bu çalışma; kanser hastalarında yaşam kalitesini ve oral mukoziti değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Hastalar ve Yöntemler: Araştırma, 01.07.2011 ile 01.01.2012 tarihleri arasında tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Atatürk Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Onkoloji servisinde derecelendirilmiş oral mukozit tanısı alan 121 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya ilgili kurumlardan izin alındıktan sonra başlanmış, çalışmanın amacı açıklanan ve kabul eden bireyler alınmıştır. Veriler, Tanıtıcı Özellikler Formu ve yaşam kalitesinin değerlendirmesinde; kronik hastalarda geçerlik ve güvenirliliği yapılarak Türk toplumuna uyarlanan SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Veriler SPSS 20.0 programında değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışma sonucunda; 1. Kür ve mukozit derecesinde olanların, şehir merkezinde yaşayanların ve çocuğu olmayanların “fiziksel işlev”, kanser dışı kronik hastalığı olmayanların “mental rol”, çocuğu olmayanların “fiziksel rol”, mukozit derecesi 1 olanların “ağrı”, kadınların, ilde yaşayanların çocuğu olmayanların ve mukozit derecesi 1 olanların “mental sağlık”, çocuğu olmayanların ve 1.kür tedavisini alanların “enerji”, 1. kür tedavisi alanların “sosyal işlev”, 1.derece oral mukoziti olanların, il merkezinde yaşayanların, bekarların, çocuğu olmayanların ve 1.kür tedavi alanların, “genel sağlık anlayışı” alt boyut puanları daha yüksek saptandı.

Sonuç: Oral mukozit derecesinin düşmesine bağlı olarak; 1. Derece mukoziti olanların çektikleri ağrı daha az, mental sağlıkları daha iyi ve genel sağlık anlayışları daha yüksektir. Kanser hastalarında yaşam kalitesini düşüren etkenler belirlenebilirse, sağlık profesyonelleri yaşam kalitesini iyileştirmek için gerekli stratejileri belirleyebilir ve gerekli girişimlerde bulunabilir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •