· Makale Gönderme · Makale Değerlendirme
2014, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar) 038-042
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Fetal Posterior Fossanın MR Değerlendirmesi
Ümit Aksoy Özcan2, Uğur Işık3, Mert Koçak1, Canan Erzen2
1Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Istanbul, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,Pediatrik Nöroloji Bölümü, Istanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: fetal, posterior fossa, manyetik rezonans görüntüleme, serebellum
Özet
Amaç: Fetal manyetik rezonans görüntülemenin (MRG) posterior fossa (PF) anomalilerinde kullanımı konusunda farklı yayınlar mevcuttur. Bu çalışmada merkezimizde fetal PF anomalilerinin MRG ile değerlendirme sonuçları incelenmiştir.

Purpose: Various studies have been published on the use of fetal magnetic resonance imaging (MRI) in the assessment of posterior fossa (PF) abnormalities. In this study, MRI results of fetal PF analysis in our center have been evaluated.

Gereç ve Yöntem: Bölümümüze refere edilen fetal MRG olguları retrospektif olarak veri tabanı incelemesi ile çıkarıldı. İkinci ya da 3. trimesterde fetal MRG yapılmış toplam 308 olgu arasından fetal PF anomalisi tanısı olan hastalar tespit edildi.

Bulgular: Toplam 308 olgunun 47'sinde (ortalama gestasyonel yaş 25.2 hafta) PF anomalisi tespit edildi. En sık görülen anomaliler sırasıyla, mega sisterna magna (18), Arnold-Chiari II malformasyonu (12), oksipital ensefalosel (6), Dandy–Walker malformasyonu (5), araknoid kist (3) ve diğer (3) olarak izlendi. Postnatal takip edilen 23, termine edilen 17, takipten çıkan 7 fetus oldu.

Sonuç: Fetal MRG kullanımının PF değerlendirmesinde yaygınlaşması eşlik eden bulguların saptanması ve nadir görülen anomalilerin tespiti nedeniyle klinisyene yol göstermesi ve ailelerin bilgilendirilmesi açısından önemlidir.

  • Başa Dön
  • Özet
  •